Quiz om kraftfoder

Hästar är utpräglade gräsätare och är helt anpassade för gräs i olika former som enda föda. Trots detta utfodras många hästar med kraftfoder.