Quizzar

Quiz om hästvälfärd

Hästvälfärd är ett begrepp som omfattar hästars mentala och fysiska mående. Hästvälfärd beskriver hästars upplevelse och reaktioner på det som sker runtomkring den, till exempel inhysning, utfodring, träningsmetoder och social kontakt med andra hästar. Kunskap om hästvälfärd är viktigt för att hästar ska må bra!

Quiz om hästvälfärd

Quiz om kvarka

Kvarka är en riktigt besvärlig sjukdom som det ofta tar lång tid att bli av med från ett stall. För att hindra att kvarka sprids är kunskap om sjukdomen viktig.

Quiz om hästens beteende

För såväl hästarnas som människornas säkerhet är det viktigt att känna till hur hästar kan agera och reagera i olika situationer.

Quiz om allemansrätt och ridning

Allemansrätten tillåter allmänhet och friluftsliv att gå, cykla, rida eller åka skidor i naturen om de inte stör eller förstör. Det innebär både skyldigheter och rättigheter.

Quiz om smittskydd

Det är viktigt att ha kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar när man håller på med hästar. Men hur gör du i praktiken?

Quiz om foder till häst

Hur du utfodrar din häst har stor betydelse för dess hälsa och prestation. Men vad är viktigt att känna till för att göra rätt? Testa dina kunskaper om hästens foder.

Quiz om hästgödsel

Gödsel från hästar utgör en viktig resurs för jordbruket. Men då många av landets alla hästar finns nära tätorter medför den också problem.

Quiz om hästen på bete

De flesta hästar mår bra av att gå på bete en period under sommaren. Betesgången gör det möjligt för hästen att leva naturligt. Vad bör du tänka på inför betet?

Quiz om kraftfoder

Hästar är utpräglade gräsätare och är helt anpassade för gräs i olika former som enda föda. Trots detta utfodras många hästar med kraftfoder.

Quiz om hästens parasiter

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att smittrycket av parasiter kan bli högt. Vad kan du göra för att minska smittan?

Quiz om sår och sårvård

Sårskador på häst är vanligt och det är viktigt att de behandlas på rätt sätt från början. Testa dina kunskaper för att göra rätt när skadan inträffar.

Blodprov dopningstest hast

Quiz om dopning av häst

En häst som behöver något läkemedel anses inte vara i tävlingsmässigt skick och ska inte tävla, oavsett disciplin. Vet du vad som gäller angående dopning av häst?

Quiz om att ta föl på ditt sto

Många stoägare drömmer om att en dag få ta en eller flera avkommor undan sin häst. Vad är viktigt att känna till i förväg om du har avelsplaner för ditt sto?