Quiz om hästvälfärd

Quiz om hästvälfärd

Hästvälfärd är ett begrepp som omfattar hästars mentala och fysiska mående. Hästvälfärd beskriver hästars upplevelse och reaktioner på det som sker runtomkring den, till exempel inhysning, utfodring, träningsmetoder och social kontakt med andra hästar.

Detta quiz är producerat av Sofie Viksten, Fil dr i hästvälfärd 2022-05-12

Om du vill veta mer om hästvälfärd hittar du massor med kunskap på HästSverige.