Quiz om hästgödsel

Gödsel från hästar utgör en viktig resurs för jordbruket. Men då många av landets alla hästar finns nära tätorter medför den också problem.