Quiz om allemansrätt och ridning

Det är härligt att rida eller köra häst i naturen. Men vet du hur allemansrätten gäller för hästar i skog och mark? Testa dina kunskaper i HästSveriges quiz.

Detta quiz är baserat på fakta om allemansrätten via Naturvårdsverkets hemsida och LRF:s hemsida. Innehållet är faktagranskat av Björn Galant, expert på LRF. I slutet av HästSveriges quiz finns länkar för mer information.