Quiz om smittskydd

Det är viktigt att ha kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar när man håller på med hästar. Men hur gör du i praktiken? Mer kunskap hittar du också på HästSverige.

Detta quiz är producerat av veterinärerna Gittan Gröndahl, SVA,  juni 2019.