Quiz om hästens beteende

Varför gör hästar som de gör i i vissa situationer? Vilka beteenden är medfödda och vilka har vi människor lärt hästarna? För såväl hästarnas som människornas säkerhet är det viktigt att vi som hanterar hästar känner till hur hästar kan agera och reagera.

Detta quiz är baserat på kunskap från etologerna Jenny Yngvesson och Anna Lundberg, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, vid SLU i Skara.
Om du vill veta mer om hästens beteende hittar du texter på HästSverige